čtvrtek 17. dubna 2014

Velikonoční zajíček

Symbol zajíce se vyskytuje v mnoha mytologiích, ať už v egyptské, řecké nebo čínské a symbolizuje nejen štěstí, skromnost, pokoru,  ale i čas, který je vyměřený životu.
Zajíček se považuje za symbol zmrtvýchvstání, podle lidového podání totiž nikdy nespí - nemá oční víčka.
Tradice zajíčka nosícího vajíčka (především ty čokoládová)pochází z Německa, a do Čech přišla až v 19. století.
Toto spojení vychází nejen ze zvyku, kdy se do chleba upečeného ve tvaru zajíce položilo velikonoční vejce, ale taky z toho důvodu, že se zajíci na jaře vyskytují v blízkosti lidských obydlí, kde hledají potravu a pro jejich plachost je jim přisuzováno tajné roznášení velikonočních vajíček. 

V naší rodině naděluje zajíček dětem už na Boží hod velikonoční.
A nejde jen o čokoládová vajíčka, ale i o nejrůznější sladkosti, které roznáší a schovává po celé zahradě.  


Děkuji za návštěvu a těším se na viděnou.